ŁAŃCUCH LOGISTYCZNY I ZARZĄDZANIE

O ile w przeszłości większość firm zajmowała się bardziej pojedynczymi usługami tylko w ramach jakiejś części łańcucha logistycznego jak np. zaopatrzenie, magazynowanie czy dystrybucja, o tyle trend zarządzania logistyką jako całością jest widoczny stosunkowo od niedawna.

Firmy produkcyjne lub dystrybucyjne są również bardziej skłonne do outsourcingu usług logistycznych.
Jako Geis PL również zaliczamy się do jednej z firm świadczących outsourcing. Na polskim rynku działamy od 2017 roku, oferując usługi logistyczne od prostych rozwiązań transportowych po specjalne projekty. Pozostałe spółki Grupy Geis, czyli na Słowacji i w Czechach także działają bardzo prężnie, co pozwala naszym klientom na korzystanie z tej samej usługi i kompaktowej sieci transportowej we wszystkich tych krajach.

Logistykę, jaką oferujemy w Grupie Geis przedstawi nasz kolega z Geis CZK inż. Petr Družkovský - Dyrektor Operacyjny.

Grupa Geis oferuje kompleksową logistykę. Co to oznacza dla klienta?

 • Możemy zaoferować klientowi kompleksową obsługę, np. transport z Azji łącznie z odprawą celną, dostawą towaru do produkcji lub magazynowania, przepakowaniem (w tym dostawą opakowań, kompletacją i dalszą dystrybucją do odbiorców). Nasz zakres ma zasięg praktycznie globalny, ale kryje się za nim szereg operacji, wymagań technologicznych i rozwiązań programowych.

Firma, która chce utrzymać pozycję lidera na rynku, musi podążać za trendami. Jak radzi sobie z tym Grupa Geis?

 • Na rynku czesko-słowackim jesteśmy numerem jeden w zakresie systemowego transportu przesyłek jednostkowych i paletowych. Utrzymanie tej pozycji to naprawdę duże wyzwanie.
  Jeśli weźmiemy pod uwagę firmy zapewniające pełną obsługę logistyczną, to również jesteśmy w czołówce. Zapewniamy transport paletowy standardowy, całopojazdowy, lotniczy i morski, a także logistykę kontraktową dla wielu ważnych klientów, w tym zarządzanie opakowaniami. Każdy z tych produktów wymaga określonego podejścia. Nasz sprzęt, a dotyczy to nie tylko technologii, ale również rozwiązań programowych, musi być utrzymywany na jak najwyższym poziomie technicznym, tj. ciągła modernizacja, rozbudowa sieci czy regularna wymiana floty własnej. Rozwijamy także transfer know-how pomiędzy firmami w ramach całej Grupy, np. Geis jest jedyną firmą transportową w Czechach i na Słowacji, która korzysta ze specjalnego toru łańcuchowego w swoich centralnych przeładunkach. Operator przeładunku nie musi przenosić palet z jednego miejsca na drugie w magazynie. Wręcz przeciwnie, tor wyposażony w wózki paletowe transportuje przesyłki do miejsc, w których są one następnie ładowane do dalszej dystrybucji. Proces sortowania jest przyspieszony, a praca operatora przeładunkowego jest bardziej wydajna.

Jak w ogóle przebiega proces transportu?

 • Dostarczamy klientom aplikacje do obsługi przesyłek. Już przy zamawianiu transportu dysponujemy parametrami przesyłki oraz terminem odbioru. Przyspiesza to całą organizację. Postęp można monitorować dosłownie w czasie rzeczywistym, ponieważ EAN przesyłki jest skanowany podczas każdej manipulacji, a dane są natychmiast przesyłane do naszego oprogramowania. Dzięki temu jesteśmy w stanie szczegółowo odwzorować wszystko, co stało się z przesyłką. Jednocześnie klienci mogą w aplikacji ustawić warunki transportu i usług z nim związanych. Płatność przy odbiorze, dostawa na adres prywatny, różnego rodzaju powiadomienia telefoniczne, sms-owe i e-mail-owe, czy wysyłanie potwierdzenia dostawy są bardzo powszechne. Usługa powitalna to elektroniczny list przewozowy, który klient przesyła przy zamawianiu transportu i tym samym eliminuje możliwość zgubienia dokumentu.

Logistyka po prostu nie może obejść się bez technologii informacyjnej, prawda?

 • Tak. W Grupie Geis posiadamy własny rozbudowany dział IT, który intensywnie pracuje nad udoskonalaniem swojego oprogramowania, programów transportowych i magazynowych oraz aplikacji klientów. W opracowaniu uwzględniamy jednak lokalną specyfikę w poszczególnych krajach. Na przykład wielkość gotówki przy odbiorze w Czechach, na Słowacji i w Polsce jest inna w porównaniu z Niemcami i SW musi być do tego dostosowana.

Technologie transportowe są również ważne. Co oferujemy swoim klientom w zakresie samego transportu?5DM42379-EDIT

 • Naszym niezaprzeczalnym atutem jest możliwość łączenia produktów. Sam system transportu przesyłek paletowych i sztukowych jest bardzo interesujący dla klientów pod względem ekonomicznym i czasowym. Nadal natomiast łączymy to z transportem całopojazdowym lub załadunkiem. Dzięki dobremu rozwiązaniu transportowemu możemy zmaksymalizować wydajność w powiązaniu z ilością i rodzajem przewożonego ładunku.
  Inną opcją jest optymalizacja załadunku i wykorzystania przestrzeni ładunkowej pojazdów. Staramy się wykorzystać taką technologię połączeń, która usprawniłaby działalność na naszych głównych biegach, gdzie duże ilości towarów przewożone są pomiędzy centralnym punktem przeładunkowym a poszczególnymi oddziałami. Dlatego w naszej kolumnie (Geis CZ) uwzględniliśmy tzw. „pociąg”, czyli klasyczną naczepę o długości 13,6 m uzupełnioną przyczepą doczepianą. Cały zestaw ma ponad 25 metrów długości. Objętość przestrzeni ładunkowej zestawu sięga 129 m³. Dodatkowo powierzchnia użytkowa jest zwielokrotniona przez system piętrowy. W porównaniu z naczepą konwencjonalną na tym zestawie możemy załadować o 24 palety więcej, czyli łącznie 90 palet. Technologia pod względem parametrów jest zgodna z przepisami transportowymi i konieczne jest regularne występowanie o zezwolenie Ministerstwa Transportu.

Czy usługi Grupy mają wpływ na stale rosnący segment e-commerce?

 • Myślę, że za wzrostem zapotrzebowania na outsourcing logistyki w ogóle stoi szybki rozwój handlu elektronicznego. Wiele firm, które do tej pory zajmowały się logistyką wewnętrzną, zaczyna rozważać przekazanie jej ekspertom. Dzięki szerokiemu portfolio klientów możemy zaoferować doświadczenie, zapewnić najnowsze technologie, przeszkoloną kadrę oraz uwarunkowania legislacyjne potrzebne w łańcuchu logistycznym oraz różnorodne towary. Geis CZ, SK i PL posiadają certyfikaty zgodnie z normami ISO 9001: 2015 i ISO 14001: 2015. Operacje, w których jest to konieczne ze względu na składowane towary, są również certyfikowane zgodnie ze standardami HACCP i IFS Logistics 2.2.
  Dla wielu ważnych klientów z branży produkcyjnej i dystrybucyjnej przygotowaliśmy i realizujemy projekty logistyczne - od rozplanowania magazynu, poprzez optymalne wyposażenie, informatykę i połączenie oprogramowania, po obsadę kadrową. Projekt może obejmować np. magazynowanie komponentów i materiałów produkcyjnych, dostawę linii produkcyjnych z systemem Milkrun czy składowanie opakowań (w tym dostawę materiałów opakowaniowych) oraz dystrybucję wyrobów gotowych.
  Do naszych klientów należy również kilka dużych sklepów internetowych, dla których świadczymy usługi magazynowania i spedycji. Oznacza to, że ważymy, przechowujemy, przepakowujemy, kompletujemy zgodnie z zamówieniem i przekazujemy do dystrybucji lub, w przypadku towarów o większej objętości, dystrybuujemy za pośrednictwem naszego systemu transportowego dla przesyłek paletowych i jednostkowych.
  I wreszcie muszę wrócić do technologii informatycznych. Niezależnie od części łańcucha logistycznego ważne są informacje i ich maksymalne wykorzystanie, a także właściwa wymiana między wszystkimi interesariuszami. Drugą stroną medalu, i myślę, że w dobie Przemysłu 4.0 czy Logistyki 4.0 nie należy o tym zapominać - są ludzie. Bez lojalnego i profesjonalnego zespołu, sukces dostawców usług logistycznych może wynosić mniej niż połowę.

 

Galeria

Więcej aktualności

Wszystkie aktualności