Brexit | Koniec swobodnego przepływu towarów

23.11.2020

Szanowni Klienci,
Wielka Brytania opuści Unię Europejską 30 stycznia 2020 r., a okres przejściowy kończy się 31 grudnia 2020 r. Zjednoczone Królestwo stanie się tym samym krajem trzecim z punktu widzenia UE. Jeśli nic się w tej sytuacji nie zmieni, formalności celne będą konieczne przy wszystkich wysyłkach towarów między UE, a Wielką Brytanią. To znacznie zmieni koszty wysyłki i czas wysyłki.

Zmiany te będą miały wpływ na koszty transportu na dwóch poziomach:

1. Czynności administracyjne
Wszystkie przesyłki i dokumenty celne muszą zostać zarejestrowane u władz Wielkiej Brytanii przed opuszczeniem UE. Cena za tę czynność wyniesie 20 EUR za przesyłkę..

2. Transport
Można się spodziewać dłuższych czasów oczekiwania na granicach, co z pewnością zwiększy koszty. Niestety, obecnie nie możemy przewidzieć jaka będzie wysokość kosztów dodatkowych. Dlatego już teraz chcielibyśmy Was ostrzec, że ceny frachtów zostaną skorygowane dopiero po ocenie rzeczywistej sytuacji (po 1-3 tygodniach roku 2021).

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu transportu ważne jest, aby wszystkie przesyłki zostały wyposażone w niezbędne dokumenty i informacje:

 • faktury handlowe muszą zawierać następujące informacje:
  • nazwa i adres sprzedającego i kupującego w tym nr VAT odbiorcy
  • opis towaru i numerem taryfy celnej (kody HS) - podstawa naliczenia należności celnych i VAT,
  • waga brutto i netto, rodzaj przesyłki i liczba opakowań
  • Incoterms, w tym kto jest odpowiedzialny za odprawę celną i powiązane z tym koszty
  • Kraj pochodzenia towaru
  • Wartość towaru
 • do przesyłki musi być załączony jeden oryginał faktury handlowej oraz cztery kopie. Faktura musi być podpisana przez nadawcę oraz być w języku angielskim,
 • zgłoszenie wywozowe (ABD) - jeżeli ABD jest tworzone samodzielnie, należy w zleceniu transportowym podać numer MRN ABD i przekazać kopię ABD kierowcy przy odbiorze,
 • dane kontaktowe odbiorcy i nadawcy (adres e-mail),
 • Numery EORI eksportera i importera,
 • w razie potrzeby: pełnomocnictwo celne - klient / odbiorca towaru może go wcześniej przekazać naszemu partnerowi DSV - przyspiesza to niezbędną odprawę celną.

Zachęcamy do zapoznania się z krótką prezentacją, w której możecie Państwo znaleźć pakiet informacji dotyczących wymaganych dokumentów czy przesyłek do Irlandii / Irlandii Północnej.
Komplet dokumentów towarzyszących przesyłce należy również wysłać najpóźniej w dniu wysyłki towaru na adres Cargoint.wro@geis.pl . Oryginały dokumentów muszą być przytwierdzone w kopercie do palety.

 

 

Galeria

Więcej aktualności

Wszystkie aktualności