Brexit - Wyjście z Unii Europejskiej 31 stycznia

22.1.2020


Szanowni Państwo,

 

proces wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest w toku, dlatego chcielibyśmy poinformować o bieżących ustaleniach w tej sprawie.

Zgodnie z prognozami Izba Gmin i Lordów powinna w najbliższych dniach dokonać ostatnich poprawek w Ustawie Ratyfikacyjnej Premiera Johnsona. Następnie Ustawę tę zatwierdzić musi Parlament Europejski. Prawdopodobnie zrealizowane zostanie to do 29 stycznia 2020 roku.

Konsekwencją tej decyzji będzie wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

z dniem 31 grudnia 2020 roku.

W fazie przejściowej, czyli okresie od 31 stycznia do 31 grudnia 2020 roku nie oczekujemy większych zmian w zasadach dotyczących transportu towarów i usług. Dlatego też transport Państwa przesyłek będzie przebiegał zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami.

Kluczową kwestią tej fazy pozostaje opracowanie porozumienia o wolnym handlu pomiędzy Unią i Wielką Brytanią. Zdaniem ekspertów jednak czas ten może okazać się za krótki aby takie porozumienie sfinalizować.

Prawdopodobnym staje się zatem scenariusz wejścia w życie „brexitu bez porozumienia” z dniem 01.01.2021 roku. Oznaczałby on wydłużony czas realizacji transportu spowodowany przez kontrole celne oraz wzrost kosztów w związku z koniecznością wprowadzenia dodatkowych stawek z tytułu importu i exportu.

Alternatywnym scenariuszem pozostaje przedłużenie fazy przejściowej do 2021 lub 2022 roku.

Dla lepszej orientacji, podsumowaliśmy wszystkie ważne informacje, które można znaleźć tutaj.
Będziemy informować o dalszych pracach i postępach w tej kwestii.

W międzyczasie prosimy o kontakt z wyznaczonymi osobami w razie jakichkolwiek pytań dotyczących tej kwestii.

 

Z poważaniem

Grupa Geis

Galeria

Więcej aktualności

Wszystkie aktualności