Poznaj naszą społeczną odpowiedzialność biznesu

25.11.2020

Jako międzynarodowa firma logistyczna, Grupa Geis ponosi wielką odpowiedzialność za zmiany klimatu, ochronę środowiska, czy zużycie zasobów. Traktujemy to bardzo poważnie i sukcesywnie rozwijamy politykę środowiskową w każdej ze spółek. Dlatego m.in. we wrześniu Geis PL zakończył prace nad społeczną odpowiedzialnością biznesu, która została ochrzczona „G-CSR”. Dokument ten opisuje najważniejsze wartości, którymi kierujemy się w Polsce.

Do kluczowych z nich zaliczyliśmy:
• Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska
• Profesjonalizm i zorientowanie na klienta

Tworząc G-CSR chcieliśmy podkreślić jak ważne jest to, aby działania Geis PL wspierały równowagę pomiędzy rozwojem gospodarczym, społecznym a środowiskowym oraz niosły pozytywne wartości dla klientów.

Ochrona środowiska i klimatu to podstawowe cele firmy Geis. Długofalowy sukces możemy osiągnąć jedynie dzięki zrównoważonym działaniom.” - Joachim Fink, Dyrektor zarządzający Geis Holding, Dyrektor ds. Usług drogowych

Galeria

Więcej aktualności

Wszystkie aktualności