Ochrona środowiska i klimatu to podstawowe cele firmy Geis. Długofalowy sukces możemy osiągnąć tylko dzięki zrównoważonym działaniom.

Hans-Georg Geis i Wolfgang Geis, Dyrektorzy Zarządzający Grupy Geis

Już od wielu lat jednym z podstawowych celów naszego przedsiębiorstwa jest zrównoważony rozwój, czyli między innymi ochrona środowiska, działanie przyjazne dla klimatu i oszczędzanie zasobów naturalnych. Od dawna naszą codzienną praktyką jest optymalizowanie łańcuchów dostaw i tras przejazdów oraz ograniczanie liczby pustych przebiegów. Jednak zrównoważony rozwój to znacznie więcej niż ekologia. Jesteśmy także odpowiedzialni za społeczeństwo i naszych pracowników. Jesteśmy firmą logistyczną o międzynarodowym zasięgu, a jednocześnie przedsiębiorstwem rodzinnym – dlatego spoczywa na nas szczególna odpowiedzialność.

Traktujemy ją bardzo poważnie. Każdego dnia staramy się by nasze działania były bardziej zrównoważone.