Geis CZ Obronił certyfikat IFS

Magazyn Geis CZ w Pohořelicach z powodzeniem obronił międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności IFS (ang. International Food Standard). Duży wkład w powodzenie projektu miała szefowa centrum dystrybucyjnego Geis, Vladimíra Tučková i jej zespół.

Międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności, zapewnia spełnienie wszystkich prawnych wymogów bezpieczeństwa w zakresie obchodzenia się z żywnością. Audyt IFS przeznaczony jest między innymi dla firm zajmujących się przechowywaniem i pakowaniem żywności, gdzie istnieje ryzyko zanieczyszczenia. Głównym celem IFS jest stworzenie wspólnego certyfikatu z ujednoliconym systemem oceny, który jest akredytowany i może w przejrzysty sposób oceniać jakość w całym łańcuchu dostaw.

Norma IFS jest jeszcze bardziej rygorystyczna niż system zarządzania jakością analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli, czyli HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). System HACCP w produkcji jest jednym z podstawowych narzędzi skutecznego zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa żywności.

Geis w swoich usługach skupia się wyłącznie na suchej żywności podczas przechowywania i pakowania. IFS umożliwia planowanie, wdrażanie, zarządzanie, utrzymanie i aktualizację systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Dzięki niemu spełniamy wymagania żywieniowe klientów i zwiększamy ich satysfakcję. „Certyfikat IFS oficjalnie potwierdza, że Geis utrzymuje wysoki standard usług przechowywania żywności. Ogromne podziękowania należą się Vladimírze Tučkovej, szefowej naszego centrum dystrybucyjnego oraz całemu zespołowi. Spełnili oni niezwykle
surowe kryteria, które są wymagane przez ten standard” – mówi Pavel Křížek, dyrektor ds. logistyki w Geis.

IFS stawia znacznie wyższe wymagania firmom przechowującym i pakującym żywność w zakresie kontroli, rejestracji, współpracy z instytucjami państwowymi. Przestrzeganie tych norm jest gwarancją większego zaufania pomiędzy producentem, a dystrybutorem, co prowadzi do ułatwienia relacji na drodze dostawca-klient. W konsekwencji przynosi również większą satysfakcję konsumenta końcowego. Dzięki temu Geis może pozyskać więcej klientów w branży spożywczej.

Galeria

Więcej aktualności

Wszystkie aktualności