Kodeks Etyczny stanowi fundamentalną część strategii naszej spółki. Jest naszym wyznacznikiem w prowadzeniu działalności biznesowej opartej na przestrzeganiu przepisów prawnych, zasad uczciwej konkurencji oraz poszanowaniu praw człowieka i środowiska naturalnego. Działamy według najwyższych standardów etycznych, a dokument ten stanowi dla nas potwierdzenie, że u podstaw naszych decyzji i działań leżą wspólne wartości.

Geis oznacza politykę biznesową opartą na uczciwości, wzajemnym szacunku i współpracy opartej na partnerstwie. Możesz nam zaufać.