Voľná skladová kapacita: do 2 500 paletových miest
Celková plocha skladu: 3 900 m²
Vybavenie skladu: EZS, CCTV, 24 hodín strážený areál
Skladové technológie: WMS, čiarové kódy, RF terminály, regálový a policový systém
Manipulačná technika: retrak, vysokozdvižný vozík, nízkozdvižný vozík
Poskytované služby: skladovanie, manipulácia, balenie, VAS služby, distribúcia
Adresa: Geis SK, Továrenská 2, 976 31 Vlkanová

Kontakt: logistika@geis.sk

Gallery

Geis uses cookies on this website. They help us to know a little bit about you and how you use our website, which improves the browsing experience. They are stored locally on your computer or mobile device. To accept cookies continue browsing as normal. For more information go to the Privacy policy
OK