Dostęp zdalny

Pomoc zdalna dla klientów Grupy Geis.

Dostęp zdalny

Jeśli masz problem z aplikacją Geis możesz po wcześniejszym ustaleniu z pomocą techniczną, zastosować opcję zdalnego dostępu do pulpitu komputera. Ta usługa przyspieszy rozwiązanie Państwa problemów i umożliwi pomocy technicznej zbadanie zachowania aplikacji w Państwa środowisku.

Klient dla dostępu zdalnego

Podczas zdalnego połączenia komunikacja jest w pełni zabezpieczona. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, aby korzystać ze zdalnego dostępu. Wystarczy zwykły dostęp użytkownika. Po uruchomieniu danego klienta, zostanie wygenerowane ID oraz hasło dostępu. Generowane hasło jest dla każdego połączenia inne, dlatego też w momencie zamknięcia dostępu zdalnego klienta, ponowne podłączenie bez wiedzy użytkownika nie jest możliwe. Proponujemy zatem całkowicie bezpieczny sposób połączenia.

Firma Geis wykorzystuje dostęp do produktu TeamViewer®. Klient wchodzący przez stronę użytkownika nie musi posiadać własnej licencji dla tego produktu. Informację na temat instrukcji bezpieczeństwa uzyskacie Państwo na stronie producenta - tutaj.

Korzystając z dostępu klienta użytkownik zgadza się z warunkami licencji dla produktu TeamViewer® i wyraża zgodę na dostęp pracownika wsparcia technicznego Geis Group do swojego komputera w celu zapewnienia wsparcia dla oprogramowań Geis Group.

  • Jeśli po uruchomieniu wyświetli się alert zabezpieczeń, włącz przycisk Uruchom ewentualnie Pozwól lub Kontynuuj. Następnie przekaż wsparciu technicznemu swój kod ID i Hasło.