Opłata krajowa

Informujemy, że w lutym 2023 r. wartość opłaty paliwowej dla klientów Geis PL wynosi 35%. Średnia wartość ceny paliwa w styczeńu 2023 r. wyniosła: 6123,87 PLN / 1000l.

Wartość wskaźnika opłaty paliwowej obliczana jest na koniec każdego miesiąca poprzez porównanie średniej ceny 1m³ oleju napędowego EKODIESEL opublikowanej przez PKN Orlen, za dany miesiąc do średniej ceny z miesiąca bazowego. Obliczony wskaźnik obowiązuje w miesiącu kolejnym.

Za cenę bazową przyjęto koszt 1m³ oleju napędowego w wysokości 2648,00 PLN średnia cena paliwa z marca 2009 r. wyliczona z danych opublikowanych przez PKN Orlen. 

Geis PL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do automatycznej korekty cen w wypadku zmian ceny hurtowej paliw. Weryfikacje stawek opłaty będą dokonywane w okresach comiesięcznych.

Miesięczna cena hurtowa (w PLN za 1m3 ON) Opłata Paliwowa
Poniżej 2700 0%
2700 - 2799 2,5%
2800 - 2999 5%
3000 - 3299 6%
3300 - 3399 7%
3400 - 3499 8%
3500 - 3599 9%
3600 - 3699 10%
3700 - 3799 11%
3800 - 3899 12%
3900 - 3999 13%
4000 - 4099 14%
4100 - 4199 15%
4200 - 4299 16%
4300 - 4399 17%
4400 - 4499 18%
4500 - 4599 19%
4600 - 4699 20%
4700 - 4799 21%
4800 - 4899 22%
4900 - 4999 23%
5000 - 5099 24%
5100 - 5199 25%
5200 - 5299 26%
5300 - 5399 27%
5400 - 5499 28%
5500 - 5599 29 %
5600 - 5699 30%
5700 - 5999 31%
5800 - 5899 32%
5900 - 5999 33%
6000 - 6099 34%
6100 - 6199 35%
6200 - 6299 36%
6300 - 6399 37%
6400 - 6499 38%
6500 - 6599 39%
6600 - 6699 40%
6700 - 6799  41%
6800 - 6899 42%
6900 - 6999 43%
7000 - 7099 44%
7100 - 7199 45%
7200 - 7299 46%
7300 - 7399 47%
7400 - 7499 48%
7500 - 7599 49%
7600 - 7699 50%

W przypadku wzrostu średniej ceny oleju napędowego w PL powyżej najwyższej wartości podanej w tabeli, dopłata paliwowa zostanie zwiększona o 1% za każde ropoczęte 100 PLN.

Opłata drogowa

Od dnia 01.01.2022 r. wysokość korekty drogowej wynosi: 7,95 %.

Opłata drogowa to wartość procentowa doliczana do stawki bazowej za fracht (tj. Usługi Podstawowej)
Geis PL zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany sposobu naliczania Opłaty Drogowej oraz aktualizowania jej wysokości na skutek wzrostu ilości dróg objętych opłatami oraz kosztami ich użytkowania.

Wartość Opłaty Drogowej jest również pochodną struktury geograficznej przesyłek realizowanych w ramach sieci Geis PL.

Szczegóły dotyczące tej opłaty znajdziecie Państwo na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Zapraszamy również do kontaktu z działem obsługi klienta pod nr tel.: +48 22 212 28 00, naszym działem handlowym, lub do odwiedzenia zakładki Kontakt

Opłata międzynarodowa

Informujemy, że w lutym 2023 r. wartość opłaty paliwowej międzynarodowej dla klientów Geis PL wynosi 19 %. Średnia wartość ceny paliwa w grudniu 2022 r. wyniosła: 1 005,59 EUR/1000l 

Wartość wskaźnika opłaty paliwowej obliczana jest na koniec każdego miesiąca poprzez porównanie średniej ważonej ceny 1m3 Oleju Napędowego (Automotive Gas Oil) w Unii Europejskiej, w oparciu o opracowanie - CE/EC/EG EUR27_2020 (IV) Weighted average - Gas oil automobile Automotive za poprzedni miesiąc. 
Obliczony wskaźnik obowiązuje w miesiącu kolejnym. 

 

Dopłata paliwowa międzynarodowa przesyłka drobnicowa (w EUR / 1000 l) Opłata Paliwowa
1901 - 2000 45%
1801 - 1900 42%
1701 - 1800 39%
1601 - 1700 36%
1501 - 1600 33%
1401 - 1500 31%
1301 - 1400 28%
1201 - 1300 25%
1101 - 1200 22%
1001 - 1100 19%
926 - 1000 17%
851 - 925 15%
801 - 850 13%
751 - 800 11%
701 - 750 9%
651 - 700 7%
601 - 650 5%
551 - 600 3%
451 - 500 2%
401 - 450 0%