Edukacja i biznes coraz bliżej siebie

Współczesny rynek pracy podlega licznym przemianom, które niewątpliwie stanowią wyzwanie dla firm z branży TSL zmuszonych do poszukiwania źródeł swojej przewagi konkurencyjnej przede wszystkim w dobrze wykształconej, doświadczonej i lojalnej kadry.

Pracodawcy mierzą się ostatnio z poważnymi wyzwaniami, na które wpływa m.in. utrzymujące się od niskie bezrobocie i duża rotacja kad

Studenci na UniwersyteciePracodawcy mierzą się ostatnio z poważnymi wyzwaniami, na które wpływa m.in. utrzymujące się od niskie bezrobocie i duża rotacja kadr. W tych warunkach skuteczna i efektywna rekrutacja pracowników nabiera coraz większego znaczenia. Wobec takiej sytuacji na rynku pracy,  pracodawcy  bardzo często też zaczynają stawiać sobie pytanie - czy tak jak do tej pory kupować kompetencje, czy kształcić młodą kadrę na swoje potrzeby? Co będzie bardziej efektywne? W gospodarkach wysoko rozwiniętych, firmy przejmują inicjatywę w końcowej fazie edukacji zawodowej młodych ludzi, aby taniej i lepiej przygotować te osoby do pracy i takie rozwiązanie się sprawdza. W naszych polskich realiach podobne rozwiązania zaczynają również być coraz bardziej powszechne.

Geis PL już od kilku lat konsekwentnie realizuje strategię współpracy na linii Edukacji- Biznes. Możemy pochwalić się szerokim wachlarzem aktywności realizowanych we współpracy z wieloma uczelniami wyższymi na terenie całego kraju. Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki w Łodzi, Politechnika Śląska w Gliwicach, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu czy Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to tylko przykładowe uczelnie, z którymi współpracujemy już od kliku lat. Wykłady i warsztaty realizowane przez naszych pracowników na tych uczelniach wprowadzają brać studencką w fascynujący świat logistyki i potwierdzają potrzebę łączenia w programach nauczania teorii z praktyką. Świetnym przykładem umiejętnego łączenia tych dwóch perspektyw są również studia dualne, które realizowała Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu we współpracy z naszą firmą. Taka formuła pozwalała bowiem na równolegle zdobywanie wiedzy przez studentów na zajęciach teoretycznych na uczelni z jednoczesnym odbywaniem stażu w naszej firmie, co dawało wymierne korzyści wszystkim interesariuszom tego procesu. Niezmiennie od wielu lat otwieramy szeroko drzwi naszej firmy dla ludzi młodych i organizujemy dla nich staże oraz praktyki stając się tym samym kuźnią kadr logistycznych.

Warto nadmienić, że za całokształt działań i aktywności oraz za współpracę i zasługi dla rozwoju Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, spółka Geis PL została odznaczona przez władze tej uczelni medalem.

Nie zapominamy również o młodszych pokoleniach logistyków! Już od roku sprawujemy patronat nad klasą kształcącą w zawodzie „technik logistyk” w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu, a w ostatnim tygodniu takim patronatem objęliśmy klasy o profilu „Technik Spedytor” oraz „Magazynier- Logistyk” w Zespole Szkół w Bielsku- Białej. Patronat to nie tylko honorowy zaszczyt, ale również zobowiązanie do ścisłej współpracy oraz do współuczestniczeniu w kształceniu i wychowywaniu młodych kadr przyszłych logistyków.

Nasze wieloletnie aktywności na polu współpracy z uczelniami i szkołami tylko potwierdzają słuszność obranej przez nas drogi. Mogą to również potwierdzić nasi pracownicy, którzy stawiając swoje pierwsze kroki w Geis jako stażyści i praktykanci, dziś realizują odpowiedzialne zadania w działach operacyjnych.

I mając świadomość, że trendy, o których dziś się mówi, jutro mogą stać się rzeczywistością, nadal będziemy antycypować sytuacje poprzez rozszerzanie i rozwój współpracy z uczelniami wyższymi oraz szkołami inicjując nowe aktywności na tym polu i otwierając jeszcze szerzej drzwi naszej firmy dla ludzi młodych.

Galeria

Więcej aktualności

Wszystkie aktualności