Elektromobilność w drogowym transporcie towarowym

21.8.2019

Mgr Paweł Golec, Dyrektor Operacyjny Geis PL Sp. z o.o.

Ekologia w logistyce i elektromobilność jest tematem, na który możemy spojrzeć z różnych perspektyw.

Na przykład, czy elektromobilność w drogowym transporcie towarowym ma przyszłość?

Obecnie bardziej prawdopodobne jest, że napęd elektryczny jest intensywnie rozwiązywany głównie w obszarze samochodów osobowych. Z pewnością nie można wykluczyć jego zastosowania w transporcie towarowym w przyszłości, ale w tej najbliższej nie przewiduje się tego w dużych ilościach.

Pomijając techniczne ograniczenia pojazdów elektrycznych, należy również zauważyć, że ekologiczność nie jest niedrogą sprawą, a ostatecznie ktoś musi za to zapłacić. Zwiększenie kosztów transportu w związku z szerszym wykorzystaniem samochodów elektrycznych jest problematyczne. Obecnie większa ekspansja w naszym kraju jest ograniczona poprzez wysokie koszty.
Szersze wykorzystanie zależy również od rozwoju tej technologii, tj. od tego, do czego będzie ona zdolna i jak szybko zostanie ulepszona i wspierana.
Oczywiście nadal minusem jest nie dość dobra infrastruktura, tj. brak rozwiniętej sieci punktów ładowania i niewystarczająca pojemność baterii, to największe wyzwania w kierunku uzyskania wydajności porównywalnej z dzisiejszą dostępnością do paliw.

Z mojego punktu widzenia stworzenie i wykorzystywanie ekologicznego środka transportu jest również problematyczny. Jedną rzeczą jest ograniczenie emisji w momencie korzystania z technologii napędzanej energią elektryczną, ale z pewnością ważne jest, aby pomyśleć o ekologii samego wytwarzania energii elektrycznej, produkcji baterii, a co najważniejsze, ich likwidacji po zakończonej eksploatacji.
Uważam jednak, że są to problemy, nad którymi pracują zespoły naukowców i programistów i które zostaną rozwiązane w przyszłości.
Na rozwój elektromobilności w dziedzinie transportu drogowego towarów może również wpływać państwo, które z pewnością ma możliwości wspierania obecności pojazdów z napędem alternatywnym. Mogą to być korzyści podatkowe, lub przeciwnie, stosowanie zakazów korzystania z pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi, np. w centrach miast, jak ma to miejsce w niektórych sąsiednich krajach.
Stopniowy rozwój elektromobilności jest faktem, ale w związku z dostępnymi informacjami i moim dotychczasowym doświadczeniem jestem przekonany, że w niedalekiej przyszłości nie będzie większych zmian w drogowym transporcie towarowym w porównaniu z dzisiejszym, tj. najbardziej rozpowszechnionym zastosowaniem konwencjonalnych silników spalinowych.
Rozwój i zmiana napędu w transporcie drogowym będą związane z rozwojem technologicznym danego sektora oraz zdolnością do jednoczesnego budowania infrastruktury z odpowiednią zdolnością do zwiększenia ilości tej technologii napędu.
 

Galeria

Więcej aktualności

Wszystkie aktualności