Witamy na serwisie internetowym Geis PL Sp. z o.o. W tym rozdziale wyjaśniamy obowiązujące w Geis PL Sp. z o.o. zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, jakie Klient może nam udostępnić podczas korzystania z tej strony. Naszym celem jest ochrona danych osobowych Klienta w Internecie.

W naszej stronie internetowej Klient znajdzie opis naszych produktów i usług, może zapoznać się z naszymi sprawozdaniami, dowiedzieć się o prowadzonych rekrutacjach czy też zapoznać się z aktualnościami i najnowszymi ofertami, bez konieczności ujawniania jakichkolwiek informacji o sobie.

Jeśli jednak Klient powierzy nam informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu, dane demograficzne i inne informacje identyfikujące, to informacje te nie będą ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży ani w ramach naszych kontaktów) jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba że wcześniej zostaniemy przez niego do tego upoważnieni lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na nas z mocy obowiązującego prawa.

W celu sprawniejszej realizacji usług będziemy przekazywać do przeglądarki sieciowej Klienta niewielki plik, który będzie przechowywany na jego komputerze i odczytywany przez nasz serwer Internetowy (tak zwany plik "cookie"). Plik ten nie może zostać odczytany przez żaden serwer internetowy poza tym, który dokonał transmisji "ciasteczek". Plik cookie jest przez nas wykorzystywany do szeregu zadań administracyjnych, na przykład do przechowywania preferencji Klienta co do wyświetlania informacji określonego typu czy teź do przechowywania hasła Klienta, którego nie będzie musiał wprowadzać przy każdorazowej wizycie na naszej stronie internetowej. Większość takich "ciasteczek" istnieje tylko w trakcie trwania sesji lub "odwiedzin". Żadna z nich nie będzie zawierać informacji umożliwiającej innym osobom skontaktowanie się z Klientem elektronicznie, pocztą elektroniczną czy też pocztą reklamową. Klient może przystosować swoją przeglądarkę sieciową tak, by informowała go o tym, kiedy przysyłane sa pliki cooki lub do uniemożliwiania przesyłania informacji o nich.