Skoncentrowani na wydajności transportu

21.8.2019

Mgr Paweł Golec, Dyrektor Operacyjny Geis PL Sp. z o.o.

Używamy wielu sposobów, aby zmaksymalizować wydajność transportu. Naszą niewątpliwą zaletą jest możliwość łączenia produktów: w przypadku systemu paletowego jest to również połączenie z transportem całopojazdowym lub częściowym.
Dzięki dobremu rozwiązaniu transportowemu możemy zmaksymalizować wydajność pod względem objętości i rodzaju ładunku.
Inną formą jest optymalizacja załadunku i wykorzystanie przestrzeni ładunkowej pojazdów.
Staramy się stosować taką technologię połączeń, która sprawia, że operacje na naszych trasach są bardziej wydajne, maksymalne wypełnienie środków transportu pomiędzy centralnym hub-em a poszczególnymi oddziałami. 
Zwiększamy efektywność nie tylko dzięki wysokim inwestycjom w technologie transportowe, ale także w rozwój softwearu.
Przykładem jest aplikacja do dostarczania przesyłek, która wykorzystuje geokodowanie adresów odbiorców.
Kierowca uzyskuje optymalną trasę przed dostawą i może dostosować ładunek przesyłek do kolejności rozwozu.
 

Galeria

Więcej aktualności

Wszystkie aktualności